№2 / 2018

  1. Petrova E., Gromova A., Anisimenko M., Ruban L., Egorova S., Petrovskaya I., Amstislavskaya T., Lipina T.
  2. Lycheva N., Makarova M., Makarov V., Rуbakova A.
  3. Rybakova А., Мakarova М.
  4. Ivkina A., Ivkin D., Semivelichenko E., Plisko G., Burenkov P.
  5. Makarova M., Makarov V.
  6. Makarova M., Gushchin Ya., Faustova N., Kalatanova A., Selezneva A., Glembotsky S.
  7. Koptyaeva K., Muzhikyan A., Gushchin Ya., Belyaeva E., Makarova M., Makarov V.
  8. Koptyaeva K., Muzhikyan A., Guschin Ya., Belyaeva E., Makarova M., Makarov V.