№4 / 2018

  1. Bykov V., Sedykh I., Bykova A.
  2. Gajdaj Е., Matichin A., Gajdaj D., Makarova М.
  3. Zaikin K., Gayday E., Gayday D., Gushchin Ya., Muzhikyan A., Kryshen’ K., Makarova M.
  4. Makarova М.N., Makarov V.G.
  5. Koptyaeva K., Muzhikyan A., Guschin Ya., Belyaeva E., Makarova M., Makarov V.
  6. Kargopoltseva D., Kryshen K., Katelnicova A., Gushchin Ya., Makarova M., Makarov V.
  7. Kuksgauz I., Shekunova E., Kashkin V., Muzhikyan A., Makarova M., Makarov V.
  8. Bondareva E., Makarova M., Kovaleva M., Khodko S., Makarov V.
  9. Pariyskaya E., Zakharova L., Orlova O., Rybalchenko O., Golovanova N., Astratenkova I.
  10. Belozertseva I.V., Merkulovs D.D., Vilitis O.J., Skryabin B.V.